Program

Nasz program w pigułce to: zapewnienie godnych warunków życia i pracy licencjonowanym taksówkarzom M. St. Warszawy.

Nasze zadania to w szczególnościlności:

1) obrona praw i godności, a także interesów zawodowych i socjalnych licencjonowanych taksówkarzy m. st. Warszawy,

2) oddziaływanie na politykę społeczną i gospodarczą m. st. Warszawy oraz państwa, zgodnie z interesami licencjonowanych taksówkarzy warszawskich,

3) kreowanie aktywności społecznej oraz kształtowanie etyki zawodowej taksówkarzy.

Jak chcemy to osiągnąć?

Po pierwsze poprzez zmianę obowiązującego prawa, które mocno utrudnia, a często wręcz uniemożliwia walkę z oszustami na naszym rynku.

Po drugie poprzez współpracę z jak największą liczbą organizacji reprezentujących nas, taksówkarzy, z całej Polski. Tylko w jedności jest nasza siła.

Po trzecie poprzez współpracę ze służbami w celu wyeliminowania oszustów z rynku TAXI.

Po czwarte poprzez zmianę wizerunku taksówkarza w opinii publicznej.