Czy tachografy znajdą się w taksówkach???

Zarówno w mediach, jak i na portalach związanych z naszą branżą pojawiła się informacja i wprowadzeniu tachografów do taksówek. Informacja ta nie jest prawdziwa. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3820/85 z dnia 20 grudnia 1985 roku w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego wymóg montażu tachografów nie ma zastosowania w przypadku przewozów dokonywanych:

  1. pojazdami przeznaczonymi do przewozu rzeczy, gdy dozwolona maksymalna masa pojazdu, łącznie z przyczepami lub naczepami, nie przekracza 3,5 ton;
  2. pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób, które ze względu na typ konstrukcyjny i wyposażenie nadają się do przewozu najwyżej dziewięciu osób łącznie z kierowcą i są do tego przeznaczone;