Pseudoochrona Eko

 

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 3 czerwca 2013 r., uprzejmie informuję, iż Minister Spraw Wewnętrznych wszczynając postępowanie w sprawie cofnięcia koncesji udzielonej
w zakresie usług ochrony osób i mienia, nie działa na wniosek innych organów, osób czy instytucji. Decyzje cofające koncesje wydawane są z urzędu, na podstawie przesłanek określonych
w art. 22 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).

W II i III kwartale ubiegłego roku do organu koncesyjnego napływały informacje
z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dotyczące okoliczności, iż BEZPIECZNY PRZEJAZD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ