Rozmowy z Urzędem Miasta

W dniu 28 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie w Urzędzie Miasta. Obecni byli przedstawiciele środowiska oraz Sekretarz Miasta i przedstawiciele Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Poruszonych zostało wiele kwestii. Najważniejsze ustalenia dotyczą bus-pasów, nowych postojów TAXI, reklam nielegalnych przewoźników na autobusach komunikacji miejskiej oraz kontroli.
Ustaliliśmy, że taksówki zostaną wpuszczone na wszystkie odcinki bus-pasów, które nie kończą się śluzą dla autobusów, czyli na ich końcu nie ma oddzielnej sygnalizacji dla autobusów. Zostaną także poprawione oznakowania na tych bus-pasach, na których tylko autobusy mogą jechać prosto, a taksówek nie uwzględniono. I tu prośba do Was. Przekazujcie nam informacje o takich brakach na adres biuro@warszawskitaksowkarz.pl oraz za pomocą aplikacji Warszawa19115 (https://warszawa19115.pl/aplikacja-mobilna). Prace oczywiście potrwają, ponieważ zmiana znaku drogowego wymaga zmiany organizacji ruchu, a więc także całej roboty papierkowej.

Wystąpiliśmy także o dwadzieścia kilka nowych postojów TAXI w całej Warszawie. Na niektóre lokalizacje już uzyskaliśmy zgodę, na kilka Ratusz się nie zgodził. Większość wymaga rozpatrzenia. Tutaj procedura jest jeszcze dłuższa, bo wymaga także rozpisania przetargów na wykonanie postojów. Pierwsze powinny się pojawić na jesieni. Otrzymaliśmy również obietnicę, że do najbliższych będą kierowały tablice systemu MSI. Oczywiście tam, gdzie się takie tablice znajdują To powinno ułatwić klientom odnalezienie najbliższego postoju. Szczególnie w rejonie Starówki i Krakowskiego Przedmieścia.

Rozmawialiśmy również na temat reklamy Opti Taxi na autobusach. Mamy informację, że od kilku tygodni ZTM wprowadził dla przewoźników obowiązek konsultowania reklamy przed podpisaniem umowy. Niestety umowy podpisane przed tą zmianą obowiązują do ich wygaśnięcia.

Poruszony został także temat kontroli. Ratusz obiecuje, że ich liczba nie tylko nie zmaleje, ale wręcz się zwiększy. Jak część z Was pewnie zauważyła, już zmienił się język komunikatów medialnych na stronach UM. Ale my też musimy kilka rzeczy poprawić. A więc pamiętajcie: sprawdzajcie, czy nie upłynął termin ważności identyfikatora, sprawdzajcie ważność legalizacji, zgłaszajcie zmiany samochodu, zmieniajcie legalizacji przy okazji zmiany kół na inny rozmiar.

Kwestia podniesienia stawek wykracza poza uprawnienia Ratusza. Tutaj musimy sami wywalczyć podwyżki u Radnych. Czy się uda? Nie wiemy. Czas pokaże. Ale wiemy, że nie jest to w tej chwili dla nas najważniejsza sprawa. najpierw zmiana Ustawy o transporcie drogowym i dalsza walka z lewusami. Nie mamy środków na otwarcie kolejnego frontu.

I ostatnia prośba. Poniekąd powtórzona. Zgłaszajcie poprzez aplikację Warszawa19115 wszelkie nieprawidłowości. Począwszy od zaparkowanych samochodów na naszych postojach, poprzez dziury w jezdni czy przepalone żarówki w latarniach ulicznych, aż do uwag dotyczących oznakowania bus-pasów.