SPRAWOZDANIE ze spotkania przedstawicieli środowiska taksówkarzy – 1.03.2012

Obecni na spotkaniu:
Zw. Zaw. Solidarność, stowarzyszenia: Korpo, Super, Plus, Express, korporacje prywatne: Partner, Volfra, Ele, Sawa, Wawa, 400 400, Grosik, Glob, Eko, organizacje nieformalne: Taxi Witryna oraz GaP (Grupa AntyPrzewozowa).
Zabrakło jedynie Halo, Merca i City, postaramy się jednak, by dołączyły do nas w następnym tygodniu.
Głównym tematem spotkania była dyskusja na temat zagrożeń, jakie pojawiły się w ostatnich dniach:

  • Powstanie wirtualnej firmy iTAXI, której działania w niedługim czasie mogłyby doprowadzić do „wojny cenowej”.
  • Wypowiedź Ministra Gowina dotycząca zniesienia obowiązku zdawania egzaminów z topografii, oznaczająca, że każdy powyżej 21 roku życia, z prawem jazdy, badaniami lekarskimi i psychologicznymi oraz samochodem, bez spełniania dotychczasowych wymagań będzie mógł zostać taksówkarzem.

Na spotkaniu wszyscy byli jednego zdania. Pozostawienie tak nieodpowiedzialnych działań i wypowiedzi bez zdecydowanej reakcji ze strony całego środowiska doprowadzić może do totalnego chaosu, a w konsekwencji do drastycznego spadku jakości obsługi i bezpieczeństwa klientów, obniżenia poziomu dochodów taksówkarzy i – w konsekwencji – katastrofy podobnej do tej, jaka miała miejsce w latach dziewięćdziesiątych.

Decyzje:

  •   Prawdą jest, że nie można zabronić żadnemu taksówkarzowi wyboru korporacji, w której chce wykonywać swoje usługi. Jeśli jednak taksówkarz zdecyduje się na podejmowanie zleceń u dwóch (lub więcej) operatorów, będzie musiał zrezygnować z jednego z nich (pozostałe ustalenia nie wymagają formy pisemnej).
  •   W odpowiedzi na wypowiedź min. Gowina Środowisko Taksówkarzy podjęło decyzję o utworzeniu Porozumienia Ponad Podziałami.Ustalono, że wyłoniona zostanie grupa przedstawicieli związków, stowarzyszeń i korporacji prywatnych, mająca za zadanie osiągnięcie jednego celu – doprowadzenia do takich zmian, które wyeliminują teraz i w przyszłości podobne zagrożenia.

Pierwsze kroki?

  1. Spotkanie w najbliższy wtorek z Ministrem Gowinem i próba przedstawienia zagrożeń wynikających z wprowadzenia jego (rządu) planów.
  2. W przypadku odmowy spotkania, zorganizowanie konferencji prasowej, na której oficjalnie przedstawimy wspólne stanowisko i ogłosimy przeprowadzenie akcji protestacyjnej w skali całego kraju.
  3. Drugie spotkanie przedstawicieli Środowiska Taksówkarzy, na którym przygotowany zostanie jednolity tekst postulatów i wyznaczone zostaną zadania związane z przeprowadzeniem ostrzegawczej akcji protestacyjnej – a jeśli ta nie przyniesie skutku – dalszej eskalacji protestu.
  4. W międzyczasie prowadzone będą ustalenia z przedstawicielami taksówkarzy z innych miast, w celu organizowania protestów w tym samym czasie i jednakową determinacją w całym kraju.

Wszelkie informacje związane z działaniami Porozumienia Ponad Podziałami przekazywane będą na bieżąco.

PPP