Walka z oszustami

Złapany lewus

Na początku stycznia br. wspólnie z Grupą inicjatywną Taksówkarzy Warszawa wystąpiliśmy do Pani Prezydent Warszawy oraz do Wojewody Mazowieckiego z pismem, w którym po raz kolejny informowaliśmy o skali nielegalnej działalności wszelkiej maści oszustów podszywających się pod taksówkarzy oraz o różnego rodzaju nielegalnych przewoźników na terenie miasta. Informowaliśmy także o braku działań służb porządkowych wymierzonych w ten nielegalny proceder. Opisaliśmy kilka sposobów stosowanych przez nieuczciwych przewoźników na tą złodziejską działalność. Sami do końca nie wierzyliśmy już w sensowność naszych działań.

Tym bardziej zdziwiła nas dosyć szybka reakcja na nasze pismo. Na mieście zaobserwowaliśmy więcej kontroli. Objęły one przede wszystkim korporacje, w których barwach jeździ najwięcej „przebierańców”. Nie objęły oszustów w barwach Asa, Atu czy innych firm stricte przewozowych, ponieważ Ustawa o transporcie drogowym jest dziurawa jak sito i mocno utrudnia uderzenie w takich oszustów.

W ostatnia środę odbyło się spotkanie w Ratuszu przedstawicieli środowiska taksówkarzy z Prezydentem Warszawy, Panem Michałem Olszewskim oraz z Sekretarzem Warszawy, Panem Marcinem Wojdatem. Przebiegło ono w miłej atmosferze. Zostaliśmy zapewnieni, że kontrole nadal będą się odbywały. Ratusz ma także poprawić kontrolę nad wydawanymi licencjami w celu wyeliminowania przestępców, którzy składają fałszywe oświadczenia o zdanym egzaminie z topografii. Rozmawialiśmy także o sposobach walki z „duchami”. Padło kilka propozycji. Zobaczymy, czy przyniosą one zamierzony skutek.

Obie strony są zgodne, że niezbędne są zmiany w prawie. Przedstawiliśmy nasze propozycje zmian. Władze Warszawy zgadzają się ze zdecydowaną większością naszych postulatów. Otrzymaliśmy zapewnienie, że możemy liczyć na ich poparcie.

Tutaj zamieszczamy pismo do Pani Prezydent.

Pismo do Prezydent Warszawy