Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Urząd Miasta, w Warszawie planowane jest wprowadzenie Strefy Czystego Transportu (SCT).
Będzie to wydzielony, odpowiednio oznakowany obszar obejmujący drogi, po których mogą poruszać się wyłącznie pojazdy spełniające odpowiednie normy emisji spalin (tzw. normy Euro powiązane z datą produkcji pojazdu).

Wymogi SCT

Według projektu uchwały wyłożonego do konsultacji społecznych, warszawska strefa czystego transportu, która obejmie większość Śródmieścia i fragmenty otaczających je dzielnic, będzie wdrażana w pięciu etapach. Pierwszy etap zostanie wprowadzony w 2024 r. Później, konsekwentnie co dwa lata, będą zwiększać się wymagania dotyczące standardów emisji spalin dla aut poruszających się po strefie.

Etap 1

Od lipca 2024 roku pojazdy będą podlegać następującym wymogom:

Pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 2 lub być zarejestrowany po raz pierwszy nie wcześniej niż w 1997 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 27 lat);

Pojazd z silnikiem Diesla będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 4 lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2006 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 18 lat).

Etap 2

Od 2026 roku pojazdy będą podlegać następującym wymogom:

Pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 3 lub być zarejestrowany po raz pierwszy nie wcześniej niż w 2001 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 25 lat);

Pojazd z silnikiem Diesla będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 5 lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2010 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 16 lat).

Etap 3

Od 2028 roku pojazdy będą podlegać następującym wymogom:

Pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 4 lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2006 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 22 lat);

Pojazd z silnikiem Diesla będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 6 lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2015 (maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 13 lat).

Etap 4

Od 2030 roku pojazdy będą podlegać następującym wymogom:

Pojazd z silnikiem benzynowym (w tym LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 5 lub być zarejestrowane po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2010 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 20 lat);

Pojazd z silnikiem Diesla będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 6dT lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2019 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 11 lat).

Etap 5

Od 2032 roku pojazdy będą podlegać następującym wymogom:

Pojazd z silnikiem benzynowym (LPG) będzie musiał spełniać normę Euro 6 lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2015 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 17 lat);

Pojazd z silnikiem Diesla będzie musiał spełniać normę przynajmniej Euro 6d lub być zarejestrowany po raz pierwszy na terenie UE nie wcześniej niż w 2021 (tj. maksymalny wiek pojazdu w roku wdrożenia – 11 lat).

*Wymagania dotyczące pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t

Więcej informacji znaleźć można na stronie Miasta Stołecznego Warszawa

Przebieg spotkania:
Spotkanie odbyło się w Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym przy ulicy Chałubińskiego 8. Podczas spotkania dyskutowano nad propozycjami zapisów w uchwale w sprawie ustanowienia na obszarze miasta stołecznego Warszawy strefy czystego transportu.

Poruszono następujące kwestie:

  •  Podwyższenie maksymalnej dopuszczalnej stawki za przejazd taksówkami osobowymi przez Radę Miasta. Bez zmiany stawki bardzo trudne lub niemożliwe będzie dla części kierowców wymienienie floty taksówkarskiej na nowszą.· Program zachęcający do używania pojazdów zeroemisyjnych – zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do ładowania dla taksówek, po cenach preferencyjnych.
  • Regulacja statusu prawnego postojów taksówkowych, zwiększenie ilości postojów taksówek poza strefą.
  • Wyłączenie taksówek z zakazu wjazdu do strefy, dopóki nie zostanie uregulowana kwestia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami
  • Zwrócenie uwagi na to, że obecny obszar SCT dotyczy obszaru na którym odbywa się, zaczyna lub kończy około 70% procent kursów odbywających się na terenie Warszawy.
  • Regulowanie liczby licencji taksówkarskich – wprowadzenie limitu ilości taksówek w Warszawie.
  • Wyłączenie spod zakazu wjazdu do strefy czystego transportu grup ratowników drogowych – taksówkarzy z tytułem Ratowników Drogowych KPP, których pojazdy wyposażone są w defibrylatory i apteczki R0.
  • Zwrócenie uwagi na przewozy kontraktowe odbywane przez korporacje taksówkarskie np. dla szpitali lub szkół

W spotkaniu między innymi uczestniczyli:
Zenon Chmielewski (Koordynator ds. Kierowców ELE Taxi oraz Korpo TAXI )
Dariusz Chojnowski (Przewodniczący Związku Zawodowego Taksówkarzy ” Warszawski Taksówkarz”)
Paweł Saturski (Przewodniczący NSZZ Solidarność Taksówkarzy Zawodowych m.st. Warszawy)
Tamás Dombi (Dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym)
Bartosz Piłat (konsultant ds. projektu SCT przy Biurze Zarządzania Ruchem Drogowym)
Iwona Pawlak (Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym)